OGS Sistemi Ürünleri

ogs panelleri
OGS Panelleri


ogs antenleri
OGS Antenleri


ogs araç tagları
Elektronik Etiketler


ogs yazılımları
OGS Yazılımları

OGS RFID Araç Tagı, OGS Sistemleri Araç Etiketleri

ogs araç tagları tagı

OGS Sistemleri Araç Tagı Etiketi, otomatik geçiş yapacak aracın üzerine veya içine doğrudan yerleştirilen RFID etiketlerdir.

OGS Elektronik Etiketler; ogs sisteminin en önemli unsurudur. Araç sahipleri araçlarının ön camı iç yüzeyinde fonksiyonel durumda olan OGS Araç Etiketi bulundurmak zorundadır.

Kendi üzerindeki pil ile çalışan elektronik etiket şeritten geçerken OGS Anteni ile iletişime geçerek veri alışverişinde bulunur.

OGS Araç Tagları, okuma ve yazma yeteneğine sahiptir. Etiketlerde ayrıca bir sesli uyarıcı da bulunmaktadır. Genellikle, bir bip sesi başarılı bir geçişi ifade ederken, çoklu bip sesleri uyarı, cihazın bip sinyalini vermemesi ise cihazın arızalı ya da hatalı bir kullanım olabileceği anlamına gelmektedir.